TED

je neprofitna udruga koja od 1984. godine prezentira ideje za koje vjeruje da ih vrijedi širiti. Zadivljujuća je lista svih onih svjetskih umova koji su dali svoj doprinos ovoj riznici pametnih, ali i zabavnih misli. Jedan šaljivi primjer team building radionice