“Procesi i efekti uvođenja EUR-a u bankama/bankarskom sektoru.”

Balazs Bekeffy

Svjesni promjena koja nam dolaze promjenom valute u Hrvatskoj, i svjesni blizine tog trenutka, MBA Croatia je nakon prezentacije guvernera HNB-a prošle godine, ovog mjeseca organizirala i predavanje predstavnika bankarskog sektora.
Za nas je predavanje o tome kako će to izgledati prelazak na Euro u svjetlu promjena koje će se dogoditi u bankarskom sektoru predavanje održao gospodin Balazs Bekeffy, predsjednik uprave OTP banke.


Gospodin Bekeffy naglasio je da proces uvijek traje duže nego što je to predviđeno, ali da on osobno ima iskustva u tome jer su slično prolazili i prije u Sloveniji.

Kako svi već znamo pozitivne učinke koji će se dogoditi, a to su:

Eliminacija valutnog rizika
Povoljniji uvjeti zaduživanja
Niži transakcijski troškovi
Eliminacija mogućnosti poremećaja na deviznom tržištu
Pristup monetarnim operacijama Eurosustava
Pristup europskom mehanizmu za stbilnost


Dotaknuli smo se i izazova i stvari koje su posljedica takvog prelaska.
Dio tih izazova bit će troškovi koji će se pojaviti te blag utjecaj na cijene. Uz postojeću inflaciju taj bi se porast mogao i malo više osjetiti.


Gubitak monetarne politike također je neka od posljedica, ali i u trenutnoj postavi HNB ima suženu mogućnost djelovanja.
U samim bankama same promjene i procesi su značajni. Naime, puno toga se mora napraviti što krajnji korisnik možda i neće niti primjetiti. Gospodin Bekeffy ima iskustva sa sličnim promjenama procesa i
sustava te je rekao da su oni spremni.


Zaključili smo da su benefiti puno veći od troškova i veselimo se daljnjoj integraciji.

en_USEnglish