Rezultati istraživanja – donacije poslovnim školama u Hrvatskoj

Autor: Krešimir Profaca, MBA
 
Uvod – o istraživanju
 
U članku o donacijama poslovnim školama „Doniranje alumnija poslovnih škola i kako je to u Hrvatskoj“[1]objavljenom 18. prosinca 2013. godine na portalu MBA Croatia u rubrici „MBA radar“, postavljeno je nekoliko pitanja o tome kakvo je stanje u Hrvatskoj u pogledu  financiranja poslovnih škola putem donacija alumnija. Ta postavljena pitanja i jedan veliki i sve jači „žamor“ o filantropiji koji se povlači po glasilima poslovnih škola u SAD-u i Europi, potakli su me da među MBA populacijom koja je u Hrvatskoj, bez obzira na to gdje su završili poslovnu školu, ispitam neke teze o donacijama poslovnim školama. Svrha tog ispitivanja bila je uvidjeti kakav je stav nas hrvatskih MBA alumnija prema tom pitanju. Istraživanje se provodilo putem elektronskih i pisanih medija među populacijom koja je na neki način povezana s udrugom MBA Croatia i njenim članovima. Smatram da je uzorak dovoljno reprezentativan jer smo dobili odgovore od alumnija svih hrvatskih škola te značajan broj MBA alumnija škola koje nisu u Hrvatskoj (ali alumni su trenutno u Hrvatskoj ili su porijeklom iz Hrvatske),
 
Slika 1.mbaclanak2-1
Slika 1. Distribucija ispitanika po tome gdje su završili poslovnu školu                        
 
Što je istraživanje pokazalo?Ako pogledamo postotke alumnija škola u SAD-u koji doniraju (prethodno citirani članak), hrvatski alumni su daleko od tih brojki. Na pitanje da li su ikada donirali poslovnoj školi 85% ispitanika je odgovorilo da nisu donirali ništa, 8% donirali su iznos do 1.000 kn, dok je 7% njih doniralo do 10.000 kn (više od toga, ili manje od 100kn nije donirao nitko) –Slika 2.

mbaclanak2-2

Slika 2. Distribucija ispitanika po iznosu donacija

Ono što je u tom podatku još zanimljivije je da ako izvučemo samo skup ispitanika onih alumnija koji su završili školu van Hrvatske, onda je postotak donora znatno bolji. U tom slučaju donaciju do 10.000kn dalo je 19% ispitanika, donaciju do 1.000kn 24% ispitanika (što znači da je ukupno 43% njih doniralo), dok 57% ispitanika nije doniralo ništa. No, ako pak izdvojimo ispitanike koji su završili poslovnu školu u Hrvatskoj,onda dobijemo porazan podatak: nitko nije donirao ništa (100% „nisam donirala/o“).

No ipak, krivo bi bilo na osnovu toga zaključiti da naši ispitanici nisu filantropi i da inače nisu skloni donacijama. Dapače, na pitanje da li su ikada donirali u neke druge svrhe, samo 7% baze kaže da nije doniralo, a čak 22% redovito donira –

Slika 3.

mbaclanak2-3

Slika 3. Da li i kako često ispitanici općenito doniraju (bilo kakva donacija)

Isto tako, veliki dio ispitanika je primio neku vrstu donacije: 61% ispitanika dobili su sredstva za studij iz nekog drugog (ne vlastitog) izvora financiranja. Njih 39% financirali su studij sami, a od onih koji su sredstva dobili, njima 32% bilo je plaćeno sve, a ostalih 29% dobili su samo dio sredstava. Također, većina polaznika zna da je njihova škola davala neku vrstu stipendije (njih 61%).

Kako se škole postavljaju prema donorima?

Na ovom pitanju opet je potrebno razdvojiti domaće i strane alumnije. Na pitanje alumnijima hrvatskih škola o tome da li je postojao neki organiziran program za donore (na razini statističke pogreške – 3%) gotovo svi odgovaraju da nije postojalo ništa takvo. Dok u slučaju alumnija koji su završili školu u inozemstu, njih 81% odgovara da je postojalo organizirano i sustavno traženje donora i sakupljanje donacija.

Također smo pitali i naše ispitanike i pitanje: „Zašto?“.  Zašto su naši ispitanici donirali i oni koji nisu, zašto nisu. Ispitanici donori uglavnom su dali donaciju zato jer ih je škola potakla na to. Njih 56% kaže da im je škola pristupila upitom za donaciju za neki projekt. Nadalje, njih 22% kaže da ih je potaknula kolegica ili kolega, a njih 22% kaže da su sami osjetili potrebu za time –

Slika 4.

mbaclanak2-4

Slika 4. Što je potaklo one koji su donirali da doniraju

Ispitanici koji nisu donirali u velikoj većini kažu da je to zato jer jednostavno o tome nisu nikada razmišljali (njih 66%). Samo 10% njih smatra da takva vrsta donacije nije prihvatljiva, dok ostalima nedostaje razlog – ništa ih nije dovoljno potaklo na to da doniraju –

Slika 5.

mbaclanak2-5

Slika 5. Neki od razloga zašto alumni ne doniraju 

I konačno, vrlo važno pitanje o budućnosti donacija poslovnim školama:  „Da li mislite da ćete u budućnosti dati kakvu donaciju poslovnoj školi?“. Na ovo pitanje 10% ih odgovara da neće, 17% da ne zna, dok svi ostali odgovaraju da vjerojatno ili uvjetno hoće. Ipak ovaj „uvjetni hoću“ tj. „možda“ je najzastupljeniji, 66% ispitanika odgovara da možda hoće, no samo ako im netko ponudi dobar razlog za to –

Slika 6.

mbaclanak2-6

Slika 6. – Da li ćete u budućnosti donirati poslovnoj školi?

Zaključak

Ako sagledamo sve ove odgovore, možemo vidjeti da svijest o donacijama u Hrvatskoj uvelike postoji, da je naša MBA populacija ne samo sklona filantropiji i doniranju, već je i aktivna u pomaganju zajednici i doniraju. Većina MBA alumnija koji su bili na studiju van zemlje i koje su njihove škole potaknule dobrim projektima da doniraju, isto su i učinili – te se bez problema uklapaju u statistike objavljene u prvom članku (citiranom na početku teksta). Isto tako vidimo i da postoji volja da se donira poslovnim školama ako postoje dobri projekti. S druge strane, većina alumnija kaže da u njihovim školama (u Hrvatskoj) ne postoje programi za donore, da nema sustavnog pristupa skupljanju donacija. U najmanju ruku, ovo istraživanje indicira da razlog nepostojanja donacija poslovnim školama u Hrvatskoj leži u tome da škole kao takve nisu isto poticale i pripremile programe koji bi to omogućili.

Izgleda da i ovaj članak nam ponovno postavlja pitanje: zašto je to tako? Zašto škole u Hrvatskoj ne slijede primjer škola u inozemstvu i pokušaju poboljšati svoje financijske potrebe putem donacija onih koji bi najviše trebali profitirati time što je školstvo kvalitetnije, a to su alumniji poslovnih škola.

hrCroatian