Pozivamo vas na 8. Human Resources Summit „Upravljanjem učinkom do ostvarenja strateških ciljeva”

8. Human Resources Summit
„Upravljanjem učinkom do ostvarenja strateških ciljeva”
08.-09.05.2015., Le Méridien Lav hotel Split 

Poštovani članovi MBA Croatia,

posao.hr u suradnji sa stručnim partnerom Strukovnom Udrugom djelatnika u upravljanju ljudskih resursima HR Centar i ove godine organizira najprepoznatljiviji HR događaj u Hrvatskoj.

Upravljanje ljudskim resursima svoju usku suradnju s top menadžmetom nastoji pokazati i dokazati u mnogim organizacijskim dimenzijama, pa tako i u Performance managementu. Rezultati ove suradnje najjače su vidljivi u području kreiranja i uspostavljanja modela i alata za procjenu uspješnosti i poticanje aktivnosti timova i pojedinaca u ostvarivanju strateških organizacijskih ciljeva. Važno je, dakle, da funkcija ljudskih resursa postavi i provede, u suradnji s menadžmentom, prikladan sustav mjerljivog ostvarivanja kratkoročnih i dugoročnih organizacijskih ciljeva.

Teorijska znanja i istraživanja na Summit Talks donose

Dr. sc. Danica Bakotić – Ekonomski fakultet u Splitu
Mirna Koričan Lajtman – Zagrebačka škola ekonomije i managementa
Prof. dr. sc. Darko Tipurić Ekonomski fakultet u Zagrebu

dok će iskustva i znanja iz prakse podijeliti stručnjaci iz upravljanja ljudskim resursima:

Ana Jožinec – Franck
Breda Ivanović – PricewaterhouseCoopers
Igor Pureta – Grawe Hrvatska
Igor Leben | Le Meridien Lav hotel
Hrvoje Klapan – Microsoft Hrvatska
Boris Vukić – Adizes

U sklopu 8. HR Summita, posao.hr će po sedmi put dodijeliti nagradu Prometej za najboljeg HR Managera godine. Dodjela nagrade Prometej prepoznata je kao jedinstven događaj ovakve vrste u Hrvatskoj i regiji. Cilj izbora jest ukazati svima na važnost funkcije ljudskih resursa u tvrtkama te istaknuti najbolje menadžere u tom području kao primjer i putokaz kolegicama i kolegama.

Prvih 5 članova Udruge MBA Croatia koji se prijeva puteam mail-a ili facebook inbox-a imaju pravo na posebnu cijenu kotizacije od 1.000kn + PDV

hrCroatian